cultuur in contact | projecten | ervaring


Maatschappelijke stages
In 2008 heeft FloriŽlle - als projectleider bij Erfgoed Nederland - het vierjarige landelijke project geÔnitieerd om de maatschappelijke stage te stimuleren in de erfgoedsector. Elke leerling in het voortgezet onderwijs moet een maatschappelijke stage lopen. Jongeren komen op een andere manier in contact met erfgoed (buiten de strikte schoolsetting) en omgekeerd leren de erfgoedinstellingen de jongeren te zien als inspirerende 'medewerkers'. Deze jongeren kunnen instellingen helpen bij de ideevorming om de instelling een volwaardige maatschappelijke plek te geven in de 21e eeuw. Florielle was initiator en verantwoordelijk voor financieel- en projectmanagement, fondsen werven, leiding geven aan medewerkers, uitzetten van onderzoek, draagvlak creŽren en contacten onderhouden met het ministerie van OCW, landelijke pedagogische centra, onderzoeksbureaus, erfgoedorganisaties, e.a.

Klik hier voor meer informatie!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een relevant hedendaags maatschappelijk vraagstuk is, heeft het in de culturele sector nog niet overal voet aan de grond gekregen. Toch staat bij veel erfgoedinstellingen MVO centraal, zonder dat voldoende te beseffen en/of expliciet te maken. De behoefte om MVO te duiden in de organisatie was aanwezig. Als projectleider bij Erfgoed Nederland heeft FloriŽlle een denktank MVO in de erfgoedsector samengesteld. Met deelnemers uit erfgoedorganisaties, onderwijs en bedrijven is er een visie op MVO in de erfgoedsector geformuleerd met een concreet stappenplan om MVO in de organisatie te implementeren.