cultuur in contact | samenwerkingsverbanden | profit sectorMVO is bij uitstek een thema om verbindingen te leggen op lokaal niveau, bijvoorbeeld met bedrijven en andere organisaties. Op welke wijze kunnen erfgoedorganisaties bedrijven betrekken bij hun activiteiten. Veel bedrijven die met Maatschappelijke Betrokken Ondernemen (MBO) aan de slag zijn, zoeken samenwerking met culturele instellingen met een maatschappelijke meerwaarde. Deze bedrijven willen vanuit hun MBO-beleid ondersteuning bieden in de vorm van sponsoring of het beschikbaar stellen van kennis, expertise en exposure. Een erfgoedorganisatie die weet wat MVO is, en hiermee ook aan de slag is, heeft hierbij voordeel. Laat erfgoedorganisaties het ‘maatschappelijk verantwoord gezicht’ van het bedrijfsleven zijn!