cultuur in contact | samenwerkingsverbanden | verbindingFlorielle Ruepert heeft netwerken opgezet tussen scholen en erfgoedorganisaties om erfgoededucatie te verankeren in het voortgezet onderwijs. Hoe meer afstemming tussen scholen en culturele organisaties hoe groter het effect bij zowel de school als de erfgoedorganisatie.

Ook heeft zij partijen uit bedrijfsleven , opleiding en erfgoedorganisaties bij elkaar gebracht om gezamenlijk tot een visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de erfgoedsector te komen. Een introductie en visie op MVO in de erfgoedsector is te vinden in de sustainable suitcase. In die sustainable suitcase vindt u ook een stappenplan om MVO in uw organisatie te implementeren, een checklist en een good practice.

Uitwisseling is de basis voor samenwerking.